9.11.2010

Akmak

Hayat başka türlü akabilir...
Hayat
başka
türlü
akabilir...
Hayat     başka     türlü     akabilir...

Nasıl?
başka TÜrlü Akar ki HAyat....