21.11.2010

Durmak

durmuyor işte
düşünüp duruyor da
durmuyor bir türlü
dönüyor
kendi etrafında
fasit bir daire
duruyor
sadece düşünüp duruyor
düşünmeden dursa ya
ama olmuyor
düşü(nü)yor
dur(m)uyor


.